Beknopt profiel

D.I.C. Acquisitions is een organisatie die zich al meer dan tien jaar bezig houdt met bemiddeling bij aan- en verkoop van bedrijven. Wij hebben reeds vele Europese relaties succesvol kunnen adviseren bij overnames of desinvesteringen. Tot onze relatiekring behoren grote concerns (tot meer dan Euro 30 miljard omzet) maar ook minder grote bedrijven.

Wij dienen onze relaties van advies met betrekking tot hun acquisitiestrategie. Vervolgens selecteren wij geschikte overnamekandidaten. Deze worden door ons bezocht om te kunnen beoordelen of deze bedrijven voldoen aan de financiële, organisatorische en andere gestelde criteria. We stellen een profiel op van de overnamekandidaten en overhandigen deze ter beoordeling aan onze opdrachtgevers.

Vervolgens organiseren wij een bezoek aan de overnamekandidaten, en adviseren waar nodig bij de volgende stappen die kunnen leiden tot een overnametransactie.

D.I.C. Acquisitions werkt op 'no-cure no-pay' basis. Onze commissie wordt altijd betaald door de koper. De commissie wordt gerelateerd aan de door de opdrachtgever terzake van de overname verschuldigde vergoeding, aan de hand van de internationaal gebruikelijke Lehman-schaal, en luidt als volgt: 5% over het eerste € 1 miljoen, 4% over het tweede € 1 miljoen, 3% over het derde € 1 miljoen, 2% over het vierde € 1 miljoen en 1% over het restant met een minimum van € 50.000,--.